#129358
Anonym

Til Krisser om: Hyggeligt med skoleopgaver.

Nu har OES.dk har lagt Indekskontrakter tal for 2009 ud og en vejledning. Jeg har spm. til flg. sætning

Det samlede udbetalte beløb for en indekskontrakt fremkommer på følgende måde:
• Det beløb som pengeinstituttet eller forsikringsselskabet har beregnet, at du får udbetalt pr. år, ud fra de beløb, som du gennem årene har indbetalt på kontoen.
• Indekstillægget fra staten, som Økonomistyrelsen beregner.
Det samlede udbetalte minimumsbeløb pr. indekskontrakt (også kaldet “den pristalsregulerede ydelse”) udgør i 2009 5.037 kr.
Har du det maksimale antal indekskontrakter, dvs. 6 stk., får du som minimum udbetalt 5.037 x 6 = 30.222 kr. pr. år.

Mit spm eks. saldo 200.000 kr der skal udbetales med en Grundrente på 4,25% beregnet på grundlag af en aftalt udbetalingsperiode 15 år. Udbetalingerne forsætter, indtil kontoens indestående er opbrugt, uanset om den faktiske udb.periode bliver længere/kortere, mit spm hvordan kan den det ?
Endvidere udbetales det månedlige indekstillæg med 1/12-del af årlig pristalsreg.ydelse.
Jeg læser jeg får 2 beløb der betales fra min Indekskonto og fra OIS.dk indekstillægget.
Disse beløb sammenlagt skal udgøre mindst 30.222 kr, hvis ikke de gør det, hvem betaler forskellen ? Tages de fra min indekskonto så udb.periode bliver kortere ?

Jeg har gemt en udregning fra 1979 min daværende bankdame lavede, på kontoen i 2011 vil du have 5,2 mill kr. og vil få 29.000 kr/månedligt + årlig rentetilskrivning af hovedstol. Den tror jeg godt nok ikke på 🙂

Har du et bedre forklaring ?