#129276
Nultopskat

Når du er gift, er det reelle ejerforhold totalt uden betydning, du bliver beskattet af konene særeje, såfremt du betaler topskat og hun kun bundskat…

Ikke efter skattereglerne, for der står kun “ejerforholdet fordeles efter skøn” men således er praksis at skønnet altid er bibleks, den der har, skal mere gives…