#129176
Nultopskat

Da jeg i sin tid som studerende i slutfirserne optog studielån, kunne man ikke fradrage renterne i skat, med henvisning til at tilskrevne renter først kunne fradrages, når man påbegyndte tilbagebetaling…Husker ikke om der var paragraf henvisning…

Det jeg nu aner er, at med mindre der er tale om en anden paragraf, så er den fremgangsmåde forkert, såfremt den studerende kan stille tilfredsstillende sikkerhed for tilbagebetaling.

Det må antages at den studerende kan stille tilfredsstillende sikkerhed, da de fleste får bevilliget lån igen det efterfølgende år.

Altså er den fremgangsmåde anvendt i firserne og halvfemserne ikke korrekt, eller der er andre paragraffer også.

Borede ikke så meget dengang, da indkomsten og dermed skatten var temmelig lav..