#129102
Anonym

En bygning på lejet grund er i tinglysningslovens forstand fast ejendom. Alle haveforeninger ligger på lejet grund, og dermed har haveforeningen også et særkilt matrikelnummer. Mig bekendt er har alle haveforeninger delt den lejede matrikel op i jordlodder. Det er derfor muligt at tinglyse et pantebrev som banken kan få stillet til sikkerhed.

Når banken prisfastsætter renten på dit lån sker det blandt andet ud fra jeres indkomst- og formueforhold samt sikkerhedsmæssig afdækning (f.eks pantebreve).