#128932
Krisser

Der findes to former for pant: håndpant og underpant.

Ved håndpant overdrages den belånte genstand til kreditor. Det er i sagens natur upraktisk for fast ejendom. Bemærk, at overdragelse af skøde eller lejekontrakt ikke er håndpant, da disse dokumenter udelukkende er fysiske manifestationer af en registreret oplysning, og derfor ikke repræsenterer nogen værdi i sig selv.

Ved underpant bliver kreditors panteret tinglyst. Dette kræver, at det rent faktisk er muligt at tinglyse pant på genstanden. Dette er i dag kun muligt for ejerboliger, andelsboliger og motorkøretøjer (henholdsvis i de lokale tinglysningskontorer, bilbogen og personbogen/andelsboligbogen), samt skibe og fly (i specielle registre). I stedet for at opbevare genstanden, opbevares så et pantebrev. For andelsboliger bliver pantet ydermere registreret hos andelsboligforeningen eller administrator

Hvis kolonihaven ikke er en ejerbolig (med matrikelnummer) eller en andelsbolig, er det derfor ikke muligt at tinglyse pant i den. Lejekontrakten har, som før nævnt, ingen værdi.