Forside Fora Privatøkonomi Nationalbank-rente op – bankerne ? Nationalbank-rente op – bankerne ?

#108120
Anonym

Typisk sættes rentesatserne ikke op ved hver renteændring. Undtaget er lån som prioriteter og øvrige, som følger CIBOR renten – disse stiger/falder starks.
Der forventes rentestigning igen i december. Dér vil vi sikkert se de fleste banker ændre deres ind. og udlånssatser.