#128684
Ivan S

Jeg har nu to gange forsøgt at få Pengeinstitutankenævnet til at genoptage min klagesag.

Dette er pure afvist af Ankenævnets formand, som desværre var den ene af de tre, der udgjorde flertallet for kendelsen.

Om det er grunden til afvisningen skal jeg ikke kunne sige, men når finanstilsynets afgørelse ikke giver anlednig til en genovervejelsen af sagen undrer det mig meget.

I begrundelsen for afvisningen siger nævnets formand, at forhøjelsen af tillæget ikke skete med baggrund i bestemmelser i bankens almindelige vilkår for lån og kreditter.

(Bestemmelsen, hvis markedsmæssige forhold begrunder det.)

Men det er da for mig helt klart netop begrundet i denne bestemmelse.

Når man siger grundet den finanssielle uro, ja så må det da netop være det samme som markedsmæssige forhold.

Iøvrigt er det jo netop utilfredshed med dette som har påvirket Finanstilsynet til at rejse sagen over for Eik bank.

Måske burde Pengeinstitutankenævnet overveje en navneændring til Pengeinstituternes ankenævn.