#108086
Michael

Hej Tove

Jeg synes, at du skal kontakte en advokat snarest, da du alligevel ikke får noget ud af at klage til banken. Der er noget mere gennemslagskraft i et brev fra en advokat. Jeg fandt lige følgende på http://www.finanstilsynet.dk

“§ 10. En finansiel virksomhed skal som led i sin rådgivning inddrage konsekvenser af de skatteregler, som er relevante for kunden i forhold til de produkter og ydelser, som rådgivningen omfatter, eller henvise kunden til at søge anden rådgivning herom.”

Paragrafferne omhandler god skik ifm. rådgivning. Så vidt jeg kan forstå, har banken da helt klart forbrudt sig mod §10, selvom det var en fejl dvs. de var ikke i “ond tro”. Denne fejl bør de naturligvis tage ansvaret for, så jeg synes du skal gå videre til en juridisk ekspert.