Forside Fora Privatøkonomi Rente på indlån? Rente på indlån?

#128258
Anonym

Netop valørdage er der forskellig beregningsmetode alt afhængig hvilken bank og det kan komme til at koste dyrt !

I gamle dage en forretningsdrivende afleverer en stak checks der skal veksles til kontanter fordi det var ugentlig lønningsdag. Checksene blev indsat til valørdag +1 og kontanterne til valørdag ÷1

Da vi så begyndte på lønoverførsel via bank til bank, så var pengene til rådighed eks. den 25. med valør +1, men når lønmodtager hentede pengene var det til valørdag ÷1

Blot til orientering !
FIH Bank og EIK Bank er valørdag = samme dag !