#128194
Anonym

Vic, du tror da ikke for alvor på det Neptun kommer med.

Ingen benægter vi har en alvrolig allestedsnævrende finanskrise.
Det vi latterliggør er hans totalt latterlige konspirationsteori om USA.

Når man investerer i aktier, så skal man som minimum have en 5-årig horisont på købet. Derudover have en veldiversificeret portefølje, hvor man spreder sig ud over forskellige brancher og lande. Endelig skal man som altovervejende hovedregel have 2/3 af formuen i obligationer og kun 1/3 (max 50%) i aktier. Hvis man lever efter de regeler, så står man ikke med et tab på 5-årig basis.

Vi har set finanskriser alvorlige før, 1929, 1979, 1987, 1997, 2001 og nu denne.

Herudover har Danmark haft sin egne alvorlige kriseår i perioden 1987-1993, hvor kronen flere gange var under voldsom bestormning.

Nærværende finanskrise er givetvis mere alvorlig end kriserne i 1997 og 2001, fordi krisen er koblet til et meget spekulativt boligmarked i USA med uhensigtsmæssige konstruktioner som teaserrenter og jinglemail. Boligmarkederne i Europa er også betydeligt overvurderede, men til forskel fra USA er soliditeten i udlånsmassen som helhed langt bedre end USA.

Det helt afgørende er, at den finansielle krise ikke ser ud til at udvikle sig til en alvorlig økonomisk krise i Danmark. Trods moderat stigende ledighed og et stigende antal tvangsauktioner, ligger niveauet stadig historisk lavt i forhold til katastrofeårene omkring 1992.

Modsat tidligere kriser, er jeg overbevist om Danmark denne gang nok skal komme helskindet igennem. Husk på vi stort set har elimineret vores nettostatsgæld og vores udlandsgæld. Derudover får vi i år næsten 80 mia i overskud på statsfinanserne og 30-35 mia på betalingsbalancen. Det er meget godt gået midt under en krise.

Så alt i alt træk lige vejret, og slå koldt vand i blodet.