#128046
Krisser

Alle almindelige indlån i pengeinstitutter der er medlem af Det Private Beredskab er dækket ubegrænset. I praksis er denne dækning begrænset til 35 milliarder kroner, plus den danske stats samlede likviditet.