#128020
Krisser

Det er realkreditinstituttet der skal bære tabet, hvis det lån der er udstedt ikke kan dækkes ved en tvangsauktion. Hvis realkreditinstituttet ikke kan dække tabet, er det fordi realkreditinstituttet er insolvent. I denne situation vil tabene blive fordelt kollektivt blandt obligationsejerne. Det er dog mig bekendt aldrig sket at et dansk realkreditinstitut er gået konkurs, så hvordan det helt konkret ville blive behandlet i praksis må stå hen i det uvisse.