#127970
Anonym

Her teksten:

Filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter kan få dækket indskud fra indskydere af en type omfattet af den danske indskydergarantiordning, såfremt de ikke er dækket af en lignende ordning i hjemlandet. Dette sker for at undgå konkurrencemæssige forvridninger på det danske marked. Indskydere dækkes i givet fald fuldt ud fraregnet dækningen i den pågældende indskydergarantiordning.

Så på den måde er udenlandske banker ligestillet med de danske. Måske får de brug for lidt mere tid at overveje det? Problemet er at jeg har ikke så meget tid jeg skal have oprettet en aftale til på onsdag.