#127642
Anonym

Add 1:
I det beløb er indberegnet rente, dvs. man i paksis ikke skal gå over 285.000 kr.
Herudover er der 600.000 dækning når både din og din ægetefælles navn står på kontoen.
Der tages ganskerigtigt forbehold for at der kan gå måneder. I praksis vil der højest gå 3 uger.

Add 2:
Fordelen ved Max Bank er at de har langt deres samlede fundingplan på bordet. Man kan se præcist hvordan banken er dækket ind frem til ca 2015.
Banken kommer ikke til at mangle likviditet på denne side af 2010, men hvis de ikke indfrier lånene, så kommer der en voldsom rentestigning, typisk til Cibor6 + 3%, altså cirka 8,5%. Dermed bliver det store ekstraudlån pludselig en byrde.
Så sagt med andre ord, hvis Max Bank krakker, bliver det ikke på grund af likviditeten, men derimod på grund af solvensen/egenkapitalen i kraft af for store tab.
Det er rigtigt, at en bankdirektør stort set altid vil sige banken ikke krakker og er bund solid, lige ind til det sekund, hvor banken rent faktisk krakker. Det gør de for at undgå “indlånsflugt”.

Add 3:
Jeg kan slet ikke få øje på problemet, med mindre du sidder med 25 mio.
Placer max 300.000 i hver af de banker, som giver den højeste indlånsrente. På den måde er du fuldt og helt sikret.

TIL AFSLUTNING:
Lad altid være med at have mere end 300.000 stående i nogen andre banker, end de, der er så store, at staten med sikkerhed vil redde dem, dersom de går ned.
Her tænker jeg på Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank.