#127640
Anonym

Er der nogen der vil kommentere på hvad det betyder for FIH Erhversbank at den er Islandsk ejet (Kaupthing Bank).
FIH lader til at være en solid bank og med ATP samarbejdet burde der som sådan ikke være den store risiko. Der er imidlertid i disse dage stor fokus på den Islandske økonomi og de store Islandske bankers engagementer. Hvis Kaupthing Bank går konkurs vil det så rive FIH med i faldet?
Den Irske stat har spændt et sikkerhedsnet ud under de seks største Irske banker idet staten nu garanterer ubegrænset for alle indlån i disse banker. Danske Bank er kommet i klemme her fordi National Irish Bank som de ejer ikke er omfattet af garantien; altså en situation hvor en udenlandsk ejet bank er blevet stillet dårligere end de indenlandske. Hvis man drager en parallel til Danmark og FIH, kunne man måske frygte at en konkurs i en udenlandsk bank (Kaupthing/FIH) ikke vil blive samlet op af den danske nationalbank som det ellers sikkert ville ske med en indenlandsk ejet bank?