#127496
Anonym

Max Bank har nogle temmelig langfristede fundingaftaler på plads.

De falder typisk i to dele. Typisk en billig renten frem til en fast defineret skæringsdato og herefter en lidt dyrere rente, hvis man ikke vælger at indfri på denne dato.

Hvis kreditkrisen trækker meget i langdrag kan Max Bank trække på de dyre kreditter.

Så hvis der ikke gemmer sig ubehageligheder i bankbøgerne, så vil jeg umiddelbart tro Max Bank kan holde sig flydende med sit store indlånsunderskud.