#127384
Heine

Private indskyder er garanteret op ril 300.000, når en bank går ned, men gælder det også i/s, ApS og A/S?
Og hvad med personer, som har indskudt 300.000 kr. fra deres enkeltmandsfirma (under virksomhedsordningen)?