#127274
Krisser

Ved beregning af din skat, opgøres først din kapitalindkomst. Denne består af dine renteindtægter, fratrukket dine renteudgifter, samt visse andre former for indtægter og udgifter (for eksempel kursgevinst og -tab på sortstemplede obligationer og obligationer i udenlandske valutaer). Hvis din kapitalindkomst er positiv, bliver den lagt til din skattepligtige indkomst. Hvis din kapitalindkomst er negetiv, bliver den fratrukket din skattepligtige indkomst ved beregning af kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag, men ikke bund-, mellem- og topskat.