#126994
Ivan S

Helt klart. Naturligvis vil jeg anke, også set i lyset af at nævnets kendelse var en 3-2 afgørelse. Med Finanstilsynet konklusion må der være rigtig gode muligheder for at kendelsen bliver omstødt.