#126946
ahk

Vi lever i an verden af politisk korrekt newspeak allerede, hvor ting ikke svarer til deres benævnelser, men omlyves til det retorisk formålstjenlige. Så jeg kan ikke se det helt store problem netop her, hvor det ligger i sagen selv at banken har et legitimt behov for at navngive ting med baggrund i egne interesser. Enhver bør vide at man ikke kan stole på en bank; det er ligesom givet med ordet “bank”. Mon ikke det netop er derfor at de ynder at kalde sig selv noget så fornemt og akademisk som et “pengeinstitut”? Never mind. Hvad der virkelig kan hidse mig op er når folk taler om “en belastet bydel, skole, familie,” osv., hvor de jo burde sige “belastende” idet den jo er en belastning for det omgivende samfund. Forbryderen omlyves til et offer så systematisk at ingen tager notits af det. Christian Nissen tog som bekendt ansvaret for DR budgetoverskridelsen. Men sender man milliardregningen til ham? Nej. Hvorfor? Fordi end ikke det ellers så løfterige og forpligtende ord “ansvar” betyder noget som helst mere. Således er al samfundsmoral i dag undergravet. Så er det da ligegyldigt om det hedder en rådgiver eller en sælger indenfor rammerne af en virksomhedstype hvis dagsorden er enhver bekendt.
Mvh
AHK