#126940
Anonym

Det tror jeg ikke fordi nu holder Nationalbanken stor auktion.

http://www.business.dk/article/20080922/finans/80922110/
Milliardhjælp til trængte banker
Danmarks Nationalbank rækker de danske banker en historisk solid, hjælpende næve i form at en kæmpeauktion over skatkammerbeviser.

Hjælpeaktionen består i, at de danske banker kan købe skatkammerbeviser for op til 25 milliarder kroner – normalt afholdes auktionerne kun over skatkammerbeviser for encifrede milliardbeløb.

Men nationalbanken henviser selv til den urolige situation, der gør det svært for bankerne at skaffe likviditet.

“Som følge af uroen på finansmarkederne er det besluttet at øge udstedelsen af skatkammerbeviser. Der afholdes ekstraordinær auktion den 24. september. I lighed med tidligere skatkammerbevisauktioner er auktionen åben for banker med adgang til auktionssystemet,” skriver nationalbanken, som oplyser, at der kan blive tale om yderligere auktioner i den nærmeste fremtid.