#126938
Nultopskat

Ja, det kan være svært med alle de begreber.

Gældsfaktor udtrykker din gæld du har i bank/kreditforening eller tilsvarende sammenholdt med din indtægt.

Det du taler om er din formue, der er aktiver minus passiver. Værdi af hus, bil etc fratrukket gælden.