#126928
Anonym

Siden hvornår er man begyndt at fratrække aktivernes værdi i beregningen af gældsfaktor?
Så kan jeg da hurtigt opgøre min gældsfaktor som værende “0”, tiltrods for at den vil pt. ligger på ca. 2,4.

Den skal vel kun med i det omfang der tales om en gældsindfrielsesevne, samt formueopgørerelse.

Vh. Michael