#126884
Krisser

Gældsfaktor er et udtryk for din gæld, set i forhold til din formue og lønindkomst. Hvis du har en gæld på 160 000, en bil med en værdi på 20 000 og en løn på 10 000 om måneden, er din gældsfaktor (20 000 – 160 000) / (10 000 * 12) = 1,17.