#126608
Anonym

Der trykkes overhovedet ikke penge ud af den blå luft!

Når nationalbanken eksempelvis stiller øget likviditet til rådighed for den finansielle sektor, så sker det med udgangspunkt i nationalbankens reserver.

Det er nationalbankens mål at holde reserverne på et nogenlunde stabilt niveau, og derfor usteder man statsobligationer for at fastholde reserverne.

I makroøkonomisk sammenhæng er der en verden til forskel mellem at trykke penge og det at pumpe penge ud i økonomien baseret på obligationsudstedelser.

Førstnævnte forøger pengemængden og skaber inflation. Det likviditetstilførsel gennem obligationsudstedelser derimod ikke.
Hver gang der smides 1 krone ud i økonomien, så trækkes der 1 krone hjem igen, fordi køberen af statsobligationen afregner betaler Nationalbanken i kr. Således forøger man isoleret set ved den manøvre netop ikke pengemængemængden, og skaber derved ikke inflation.

Jeg må give Michael ret. I nationaløkonomisk forstand er det en værre gang vrøvl du lukker ud. Prøv at læse dine makro-bøger en gang til. Og må jeg tilføje, du bør måske overveje at droppe bøgerne på gymnasieniveau og anskaffe dig litteratur på universitetsniveau i stedet!