#125962
Anonym

Hej

Det har bankerne. Reglen findes i god-skik.bkg., hvor banken også har pligt til at oplyse om, at aktier, kapitalbeviser, garantbeviser, andelsbeviser er ansvarlig indskudskapital, og ikke bliver dækket af en konkurs. Og ser man i god-skik-bkg. § 7. stk. stk. 2, 2. pkt, hvor der står, at virksomheden af egen drift skal yde rådgivning, hvis omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Og det er der jo, når der er tale om, at folk låner penge for at finansiere bankens egne aktier o.lign. Rådgivningsreglen gælder selvfølgelig ikke for alm. ekspeditionsforretninger.

Dette er et klip fra god-skik-bkg.:
“§ 7. Ved rådgivning forstås anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder.

Stk. 2. En finansiel virksomhed skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom, jf. dog §§ 2 og 14. Endvidere skal virksomheden af egen drift yde rådgivning, jf. dog stk. 4, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Alternativt kan den finansielle virksomhed henvise kunden til anden rådgivning.

Stk. 3. Rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Den finansielle virksomhed skal orientere om de risici, der er relevante for kunden.

Stk. 4. En finansiel virksomhed kan udbyde produkter med standardiseret information med lille eller ingen tilknyttet individuel rådgivning. I så fald skal den finansielle virksomhed gøre særskilt opmærksom på disse begrænsninger. Bestemmelsen gælder ikke for lån med sikkerhed i fast ejendom”.

MVH/Nuser