#125946
thsv

Tjah, ingen en artikel, der ikke tager højde for alt.

I artiklen går man ud fra, at man et lånebehov på 1 mill. kroner.
Renter og bidrag heraf koster netto 39.600 kr. om året. Der spare 12.469 i afdrag, som indsættes på en højrentekonto, og gennem de 30 år indsættes forskellen på de 2 nettoydelser, hvilket jo betyder, at der indsættes mere de følgende år efterhånden som afdraget stiger. Samtidig regnes der med, at renterne på højrentekontoen bliver stående, og at skatten af renterne betales (denne skat udgør ca. 180.000 kr over de 30 år). Betales skatten løbende bliver indeståendet på højrentekontoen kun 835.706 kr.