#125942
Krisser

Jo, det er da ren Ebberød Bank.

Der regnes med forskellen på ydelsen på et lån med og uden afdrag, i eksemplet 12 649 kroner. Denne forskel spares op. Man skal dog stadig betale ydelsen, i eksemplet 39 600 kroner. Der regnes med at man har en formue efter de 30 år på 1 105 874 kroner, men man har jo betalt 39 600 kroner om året for at opnå denne besparelse – svarende til 1 188 000 kroner over 30 år. Men kunne jo lige så godt have sat disse penge ind på en opsparingskonto (i stedet for de 12 649 kroner), og opnå en langt større formue.

I øvrigt kan jeg ikke få deres beregning til at passe. I Excel får jeg FV(4,75%;30;-12649) til 805 183. FV(6%;30;-12649) bliver til 1 000 007, hvilket jo umiddelbart også er logisk. Man betaler jo renter af det fulde beløb, så når man ikke afdrager på lånet, må en forrentning af besparelsen ved samme rentesats, svare til det man eller skulle have afdraget. Til de interesserede bliver FV(4,75%;30;-39600) til 3 130 704, hvilket under alle omstændigheder er en hel del mere end 105 874.

Konklusionen er altså at økonomen der har lavet beregningen i bedste fald har glemt at flytte et decimal, i værste fald forsøger at snyde BRFKredits mindre talstærke kunder.