#125876
Nultopskat

Det virker skattemæssigt som at de er handlet på overdragelsesdagen. Altså giver bliver beskattet af evt. kursgevindst og når du engang sælger er det kursen på overdragelsesdagen, du skal bruge som anskaffelseskurs.