#125854
Anonym

Til multi:

Sæt dig ind i tingene inden du udtaler dig!

Nationalbanken (Staten) har overtaget det videre salgsarbejde vedr. Roskilde Bank, da det pt. ikke har været muligt at finde en køber.

Ingen (hverken Staten eller skatteyderne) har en interesse i at Roskilde Bank går konkurs. Det vil skabe en voldsom uro omkring den finansielle situation i Danmark.

Danske pengeinstitutter låner omkring 500 mia. i udlandet pga. indlånsunderskud.

Hvad tror du der vil ske med prisen for disse lån hvis en mellemstor dansk bank går konkurs?? Prisen skal i sidste ende betales af forbrugerne.