#125852
Anonym

Hej

Jeg synes, at det må være sådan, at en offentlig instans altid skal oplyse, hvad loven siger – og så kan sagsbehandleren da komme med sit personlige besyv bagefer. Det må da aldrig være sådan, at henvender en person sig til det offentlige for at få hjælp, at den pågældende sagsbehandler begynder at lege jurist uden af have baggrunden herfor. I den konkrete sag, så synes det ikke som om, at sagsbehandleren har kendskab til loven. Sagsbehandleren synes bare at have leget lomme-jurist, og det er for mig at se ikke i orden. Tænk hvis det bliver en omsiggribende normaladfærd, at sagsbehandlere selv begynder at fortolke og opfinde egen lovgivning. Det får det da til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Et er hvad privatpersoner fortolker sig frem til, men en offentlig instans skal loyalt oplyse om lovgivningens regler.
Hvis Syntese ser dette indlæg, så kunne det være sjovt at høre, om jeg har ret i min antagelse om, at Synteses sagsbehandler har været uvidende om reglerne i retsplejelovens § 509, stk. 1.

Jeg kan slet ikke udtale mig, om der finde pengeinstitutter, der ikke kender reglerne for “modregning”. Men hvis man nu antager, at det er korrekt, at en bank modregner uden at have hjemmel hertil, så har enhver bank en klageansvarlig (det siger loven, at banken skal have). Og så er jeg ret overbevist om, at banken makker ret, når det kommer til den klageansvarliges kendskab. Og skulle banken (hvad jeg ikke tror) ikke makke ret, så er der altid Finanstilsynet, der vil kunne hænge banken ud i en offentlig gabestok. Og jeg er ret sikker på, at der ikke findes en eneste bank-direktion, der har lyst til, at banken bliver udråbt som lovovertræder. Så derfor tror ikke, at Syntese har noget at frygte i sin nuværende bank.

MVH/Nuser

MVH/Nuser