#125790
Anonym

Hej Pernille (7),

Jeg kan godt forstå, at I ikke bryder jer om, at jeres ven ved mere om jeres økonomi, end I selv fortæller ham.

Som andre har fortalt, så har banken ALTID tavshedspligt om jeres økonomi. Det skal banken naturligvis overholde.

Så er der imidlertid nogle ting, som er offentligt tilgængeligt – primært de lån, som I måske har i jeres ejerbolig.
Dertil kommer, at jeres ven – såfremt han har kautioneret for jeres lå – SKAL have nogle økonomiske oplysninger af banken om jer. Men hvis dette er tilfældet, så oplyser banken jer om, hvad de skal give videre, INDEN oplysningerne bliver givet til jeres ven.

Men hvorfor ved jeres ven så meget om jeres økonomi?

Ja, det kan naturligvis være, at jeres bankmand vitterligt HAR “talt over sig”, selvom det næppe er tilfældet.
Det kan også bare være, at I løbende har fortalt jeres ven så mange ting om jeres økonomi, at han “har lagt 2 og 2 sammen”, og så gætter sig til, hvordn jeres økonomi er.

Det er med andre ord ikke sikkert, at det er banken, som har givet oplysnigerne videre. Jeres ven kan bare være god til at gætte og/eller bruge de oplysninger, som I tidligere har givet ham.

Det kan måske være en ide at finde ud af, hvad det betyder for jer, at venne ved så meget. Så må I jo efterfølgende vurdere, om I fremover skal agere anderledes.

Under alle omstændigheder, hvis I betaler jeres ting til tiden og ikke får brug for at skulle indfri gæld forskellige steder fremover, så får I heller ikke brug for løbende at skulle give jeres bank økonomiske oplysninger, hvorved banken i hvert fald ikke kan give oplysniger videre til jeres ven.

Så er det alene op til jer, hvad I selv fortæller jeres ven!