Forside Fora Privatøkonomi Optag / Omlægning af realkreditlån. Optag / Omlægning af realkreditlån.

#125532
Krisser

Hvis du forventer renten falder, så skal du vælge 7 %-lånet. Grunden er, at du altid kan indfri obligationslån til kurs 100, hvorfor det ikke betyder noget for dig at kurserne falder. Hvis du optager 6 %-lånet, vil du derimod risikere at skulle realisere et tab på 2,5 % hvis i omlægger til et 4 %-lån.

Hvis du forventer renten vil fortsætte på det nuværende niveau eller stiger, skal du vælge 6 %-lånet, da kursen på dette alt andet lige falder mere i kurspoint ved en rentestigning end 7 %-lånet.

Tidshorisonten i antal terminer for jeres forventning skal være forskellen i det beløb i låner (altså inklusiv kurstab/-gevinst) på de to lån, divideret med forskellen i nettoydelse per termin. Hvis forskellen på de to lån er 40 000 kroner, og forskellen i ydelse per termin er 500 kroner, har I derfor en tidshorisont i forventningen til renten på 80 terminer.

Når I kurssikrer, sker der det, at I teknisk set begynder at betale renter af pengene fra den dag I kurssikrer, men samtidig får renter af pengene indtil lånet bliver udbetalt. Dette bliver så omregnet til en lavere kurs på obligationen. Prisen for kurssikringen er derfor ikke et udtryk for hvad banken forventer kursen er på det pågældende tidspunkt. I skal derfor blot vurdere hvad I synes risikoen er ved ikke at kurssikre, i forhold til den pris I betaler for kurssikringen.