#125522
Michael

De fleste pantebreve videreformidles dvs. pantebrevshæleren fungerer kun som mellemand og her er en konkurs uden betydning. Du kan se på dit pantebrev hvem der har pant i din ejendom. Nogle vælger selv at beholde pantet og her er jeg lidt usikker på hvad der sker i tilfælde af konkurs. Jeg vil umiddelbart tro, at pantebrevet indgår som en del af aktiverne ved konkursen, men du vil næppe blive bedt om at indfri pantet på én gang. Måske andre kan svare mere præcist end jeg kan på det sidste?