Forside Fora Privatøkonomi Optimal investering af ca. 200.000 kr. Optimal investering af ca. 200.000 kr.

#125498
Krisser

Renten på obligationer er altid skattepligtig i kapitalindkomsten. Kursgevinster på obligationer er som udgangspunkt også skattepligtige i kapitalindkomsten. Dette gælder dog ikke for blåstemplede obligationer, dvs. obligationer udstedt i danske kroner, hvor den nominelle rente var højere end Nationalbankens mindsterente. Dette gælder de fleste danske obligationer i almindelig handel, men der er undtagelser (for eksempel skatkammerbeviser).