#125456
Anonym

Det er godt nok lidt off-topic, men en præcisering synes jeg er påkrævet.

Der er også nogle få andre grupper af offentligt ansatte, herunder næsten alle juridisk uddannede rets- og politiassesorer samt alle dommere, som fortsat ansættes som tjenestemænd.
Herudover ser man undtagelsesvis enkelte medarbejdere i meget høje stillinger, eks. direktører for styrelser og afdelingschefer i ministerier ansat som tjenestemænd. Endvidere enkelte pædagogiske inspektører på handelsskoler mv.

Og så er der selvfølgelig faste EU-medarbejdere. De er også tjenestemænd.