#125414
Anonym

Hovedreglen – og det er altså også den der gælder her – er at beskatningstidspunktet er det tidspunkt du erhverver RETTEN til indkomsten, uanset hvornår pengene rent faktisk betales. Dette gælder fx også hvis du i din virksomhed skriver en regning til en kunde den 31.12.2008 men først får pengene i 2009. Så beskattes de alligevel i 2008.

Men der er undtagelser. Fx er det generelt accepteret at du skriver renteindtægter på i det år de indgår på kontoen selvom de også vedrører året forud (du ville således have fået renterne hvis du havde lukket kontoen året før). Men man kan dog også vælge at ‘periodicere’ – dvs regne ud hvilke dele af renten der vedrører det ene år og hvilken der vedrører det andet.