#125330
Krisser

Det er fordi du ikke medregner skattefordelen af indskud og renters rente.

Eksempel hvor du har 100 000 kroner du kan bruge:
Indskud, ratepension: 250 000
Indskud, privat opsparing: 100 000
Rente: 5 %
Skatteprocent: 60

Ratepension, saldo ultimo (beløb fratrukket 60 %):
1. år: 260 630 (104 250)
2. år: 271 700 (108 680)
3. år: 283 250 (113 300)
4. år: 295 290 (118 120)
5. år: 307 840 (123 140)

Privat opsparing, saldo ultimo:
1. år: 102 000
2. år: 104 040
3. år: 106 120
4. år: 108 250
5. år: 110 410

I nævnte eksempel får du altså en merforrentning på 11,5 % på fem år. Hvis ikke det kunne betale sig at indskyde pengene på en ratepension hvis man betaler 60 % ved udbetaling, kunne det jo heller ikke betale sig at indskyde yderligere penge hvis man skal betale topskat ved udbetaling.