#125304
Anonym

Proceduren, er såvidt jeg ved denne her.

Lad os tage et eksempel.

1. Sonofon sender dig en telefonregning på 24.719 kr, fordi de mener du har brugt mobilt internet i Sverige.

2. Du gør indsigelse, fordi du ikke har været i Sverige, men kun brugt internettet i Greve, hvor telefonen må have fanget en Svensk mast.

3. Du betaler ikke og Sonofon beder derfor RKI optage registrering.

4. RKI sender dig et brev om at deres kunde, Sonofon, har bedt dem om at optage registrering for et beløb på 24.719 + påløbne renter.

Her har du to valg.

1. Du kan acceptere regningen og registeringen.

2. Du kan sende RKI et anbefalet brev, hvori du meddeler, at du ikke anerkender at skylde beløbet, og at Sonofon ikke med baggrund i dansk ret kan indkræve et sådant beløb. Du kan fx skrive sagen er indbragt for teleankenævnet.

Herefter har Sonofon 2 muliger:

1. De kan fastholde du skylder pengene, og indbringe sagen for fogedretten, som så vil tage stillig til om der foreligger pengeskyld.

2. Sonfon kan erkende de ikke kan komme igennem med kravet, opgive og afskrive beløbet.

Som sagt,

Man havner kun i RKI grundet passivitet eller fordi man reelt har misligholdt sin gæld.

Det er klart hvis du ikke foretager dig noget, og bare smider alle rykkere væk og ikke reagerer på RKIs breve, så bliver du naturligvis registeret, men selv efter der er optaget registering, kan du skriftlit bestride at skylde beløbet, og så skal RKI efter dansk lov, straks slette dig ind til, fogedretten har fastlagt, at fordringen hos Sonofon er reel.

Sådan fungerer tingene!