#124976
thsv

Har nu kigget lidt på det regnskab
Meget stor opskrivning af Andelskronen sidste år!
Så vidt jeg kan beregne er denne lejligheds andel af fælles gæld på ca. 1,2 mill. (udgør ca. 0,21%)
Udregningen af andelskronen forstår jeg ikke!
Burde være en simpel udregnind a la:
Off.vurdering + forbedringer (siden off. vurd.) – gæld i foreningen.
I en så stor andelsforening er begrebet andelskrone simpelthen umuligt at forholde sig til.
Jeg ville ihvertfald være mere skepsis overfor denne byfornyede A/B end overfor en variabel rente eller et flex-lån.
Kan heller ikke forstå, hvorfor der kun afskrives 1% af byfornyelsen hvert år, det burde være 5% i mine øjne.

En fair andelskrone kunne være de 11,8K fra 2005 skrevet op med inflation. Det giver en værdi på 853.000 ved 4% årlig opskrivning.
Så måske er de 900.000 alligevel en fair pris.