#124696
Krisser

Det er en dårlig ide at vælge et afdragsfrit lån som andelsboligforeningen. Ganske vist vil huslejen være lavere på kort sigt, men det vil udelukkende være forbundet med ulemper:
* For dem som bor i andelsboligforeningen om ti år, vil huslejen stige mere end den vil gøre hvis I optager et lån med afdrag. Der er derfor udelukkende tale om at udskyde en betaling, med deraf følgende højere renteudgifter.
* For dem som skal sælge i mellemtiden, vil det at andelsboligforeningen er finansieret med afdragsfri lån, være en betydelig faktor i forhold til prisberegningen. Der bliver for tiden lagt stor vægt på andelsboligforeningens økonomi, herunder hvilken type realkreditlån der er optaget.

Hvis I optager et afdragsfrit lån, må I derfor påregne at markedsprisen på jeres andelsboliger falder, samt at jeres samlede huslejebetalinger bliver højere end de ellers ville være.