#124440
Anonym

Hej. Hvis jeg var i dit sted, ville jeg satse på kontantindlån i et pengeinstitut i stedet for aktier eller investeringsforeninger. Jeg ville oprette en konto i begge navne for dig og din kone i f.eks. Morsøe Sparekasse og her vælge en toprentekonto. Denne konto giver i øjeblikket ca. 5,38 % p.a. i rente med månedlig rentetilskrivning. Kontoen er flexibel, således at der kan indsættes / hæves gebyrfrit 2 gange om måneden, og pengene er ikke bundet. Der skal stå mindst 250.000 kr. på kontoen for at opnå den anførte rente.
På grund af udelukkende dårlige oplevelser med pengeinstitutter har jeg besluttet at klare bankforretninger selv og jeg satser nu på det sikre i form af kontantindlån. Man kan jo i hvert fald sige, at der ikke er administrationsgebyrer på den måde. I kunne jo også fremover oprette fælleskonti, således at I kan have op til 600.000 kr. stående i hvert pengeinstitut. Så er I samtidig dækket ind i forhold til indskydergarantien på op til 300.000 kr. i “nettoindestående” pr. person pr. pengeinstitut. Se nærmere om indskydergarantien på http://www.gii.dk . Endelig kan I benytte jer af mybanker.biz, hvor I kan sætte jeres midler på auktion, så mange pengeinstitutter kan byde på jeres indskud i form af højere rentesatser. Alt i alt en langt større sikkerhed for ikke at miste større eller mindre dele af sin formue.