#124262
Krisser

Et eksempel (som måske er lidt langt ude, men den beskrevne situation er også teoretisk) kunne være hvis en bank går konkurs, og dens afdeling for fysiske værdipapirer brænder dagen efter. Hvis nu du har haft præmieobligationer liggende hos banken, er disse derfor væk. Da banken er gået konkurs, kan de ikke bare erstatte dette tab. Dadu ikke kan forvente at kunne få dette tab dækket fra konkursboet (i den nævnte situation vil de brændte papirer formentlig udgøre et meget stort beløb), vil garantifonden træde til.