#124238
ist

Tak for de gode svar! Jeg antager, at mange nyere andelsboligforeninger er stiftet med risikobetonede lån i perioden med lav rente med det formål at opnå en så lav boligafgft som muligt. Når lånene så skal refinansieres stiger huslejen, og andelsboligerne bliver derved sværere at sælge – andelsprisen falder. Samtidig har vores bank i løbet af den sidste uge hævet kravet til vores rådighedsbeløb ved køb af andelsbolig med 1.000,-. Det svarer ca. til at vi nu kan låne for 200.000,- mindre.