#124200
Anonym

RETTELSE:

Formulering på finansrådets hjemmeside:

Garantifonden dækker kunders navnenoterede, kontante indlån, herunder midler i forbindelse med investeringsservice, i pengeinstitutter op til 300.000 kr. per indskyder med fradrag af indskyderens eventuelle lån og andre forpligtelser over for instituttet.

Såvidt jeg kan se dækker indskydergarantifonden derfor et nettotilgodehavende på 300.000

Dvs. hvis du skylder: 1.200.000 kr på dit prioritetslån og har 600.000 kr stående, så er dit nettotilgodehavende -600.000. Altså er du fuldt dækket.

Juridisk vil det også være mest logisk, at det du skal forholde dig til er dit nettotilgodehavende i banken. Du har formentlig altid adgang til at modregne dit tilgodehavende i din gæld.