#124198
Anonym

Ja, det er min umiddelbare vurdering, at du så absolut risikerer at miste et positivt indstående ud over 300.000. Heri indgår også rentetilgodehavende. Da der tilmed er tale om en udenlandsk ejet bank, ser jeg ikke for mig, at Nationalbanken går ind og redder den, dersom EIK Banki kommer i problemer.

Indskydergarantifonden modregner mig bekendt ikke “positive” og “negative” beløb på den måde man gør på en boligprioritet.
Det er endnu en grund til at holde sig til de gode gamle realkreditlån.

(Noget helt andet er dog, at EIK Bank har afbalanceret sit udlån i forhold til indlånet, dvs. næsten ikke har indlånsunderskud, og derfor bærer en ret begrænset likviditetsrisiko. Hvor risikoeksponerede banken er overfor erhvervsejendomme, er jeg ikke klar over).

Igen, jeg vil helt klart råde dig til at få indbragt dit indestående til under 300.000.