#123834
Anonym

Teori om velfærdstab kan ikke appliceres ukritisk på finansieringsområdet. Velfærdstabsbegrebet relaterer sig primært til hele skattediskussionen og til størrelsen af det offentlige forbrug.

Her er der tale om simple klare regler som stort set ingen offentlig eller privat administation kræver. Det hele kan automatiseres ved computerberegning.

Jeg vil tro der netto er en velfærdsgevinst, grundet alle de afledte besparelser på “retsdage” og omkostninger til folk der falder helt igennem.