#123826
Anonym

Det er helt korrekt som din rådgiver fortæller, at du kan skære en stor del af din restgæld, ved at lave en såkald opkonvertering som betyder, at du konverterer dit lån til en højere rente.

Det er meget individuelt fra kunde til kunde, om det er en fordel, så der kan ikke siges noget entydigt om, hvorvidt det er en fordel eller ej.

Der er overordnet to scenarier, hvor det vil kunne være en fordel at opkonvertere:

1:
Renten falder inden for en kort årrække, til en rente som er tilsvarende eller lavere end renten på dit nuværende lån. Hvis dette sker, vil du kunne foretage en nedkonvertering, og dermed betale en lav rente af den lavere hovedstol.

2:
Du/I planlægger at fraflytte ejendommen, og dermed indfri lånet, inden for en forholdsvis kort årrække. Ved en opkonvertering vil du hjemtage en skattefri kursgevinst nu, og ikke være afhængig af den fremtidige renteudvikling. Dog skal du være opmærksom på, at hvis kursen er uændret eller lavere ved ejendomssalget, vil det være billigere at vente, men det er jo spekulation.

Har du derfor ikke en forventning om et rentefald indenfor en kort årrække, og/eller planlægger du at blive i ejendommen i mange år fremover, vil jeg råde dig til, at beholde dit nuværende lån. Ved en opkonvertering bliver den månedlige ydelse nemlig som oftest højere, hvorfor du skal sætte din lid til et fremtidigt rentefald.

Håber du kunne bruge dette svar til noget – ellers på du jo spørge igen 🙂

Hilsen Lykkedrengen