#123770
Nultopskat

Om det var en god ide, ved vi om 5 år, men det er nok det bedste bud med den viden og de forventninger vi har på nuværende tidspunkt.

I dec. 2007 da lånet blev refinancieret var renten forholdsvis lav, da markedet forventede rentenedsættelse i løbet af foråret.

Pt. forventes uændret rente resten af året, og sandsynligvis faldende rente da væksten går i stå.

At omlægge dit F5 på nuværende tidspunkt, vil sandsynligvis være en meget dårlig ide. Det er et inkonvertibelt lån med 4½ år tilbage..Det er dyrt…Renten er væsentlig højere nu..Det er dyrere.

Du kender din rente de næste 5 år, glæd dig over den sikkerhed.

Derefter kan renten være højere eller lavere, men næppe meget højere end nu.