#123616
Anonym

Det er rigtigt, at der kan være meget store lokale variationer.

Det var derfor jeg gjorde meget ud af at henvise til forskellige analyser af situationen på boligmarkedet, hvor folk så kan læse rapporterne, og ud fra det drage deres egen konklusion.

Det er meget muligt, at man lokalt kan spotte “gode køb”, og få slået så meget af udbudsprisen, at man havner på et fornuftligt holdbart prisniveau. Det er også meget muligt at der kan være lokale faktorer som gør, at priserne slet ikke vil falde i det konkrete område.

Det 20% prisfald over 5 år jeg henviser til, er et realt prisfald, i faste priser. Det kan fx realiseres ved at priserne nominelt falder 8% i årene 2008-2009, og derefter er uændrede i 2010, 2011 samt 2012. Derefter kan priserne så begynde at stige med lønudviklingen igen 4-6% pr år.

Prisfaldet på 20% er givet det nuværende renteniveau. Det er bestemt ikke usandsynligt at vi i løbet af 1-2 år får rentefald, som hæver “ligevægtsprisen” på boliger, og som derimod mindsker det “krævede prisfald” således pristilpasningen sker hurtigere. Det modsatte kan også gøre sig gældende.

Men alt i alt er det vist ikke for meget sagt at boligmarkedet og boligpriser er en uigennemskuelig sump i øjeblikket.